Web-бібліотека

WEB-бібліотека містить добірку матеріалів із відкритих джерел у вільному доступі та автентичні авторські розробки з оплатою за користування. Унікальність WEB-бібліотеки полягає в можливості для всіх викладачів безкоштовно публікувати власні напрацювання та отримувати плату за їх використання. Запрошуємо всіх освітян приєднатися до нас! Передавайте ваші роботи (розробки до занять, презентації, роздатковий матеріал тощо) до нашої бази, наші фахівці допоможуть у їх оформленні і вони стануть необхідним і корисним надбанням освіти України!

Популярні

Моделювання портфоліо педагога: Навчально-методичний посібник (2014)
Бахмат Н.В.
Педагогічна освіта
Навчально-методичний посібник підготовлено відповідно до програм і навчальних планів за напрямом підготовки 6.010102 – «Початкова освіта» для студентів денної і заочної форм навчання. У посібнику зібрано й системно впорядковано матеріали, орієнтовані на допомогу студентам в оволод...

Free

Цікавий тайм-менеджмент для дітлахів (2017)
Марина Авторгова
Психологія
Мета даної книги полягає в тому, щоб ознайомити Вас, шановні батьки, з широким арсеналом прийомів та технологій дитячого тайм – менеджменту, а також показати шлях, як за допомогою ігрових методів навчити цим прийомам Ваших дітей, аби вони стали більш самостійними, ефективними, т...
Матриці опорних конспектів до лекцій з тем дисципліни «Інформатика та комп’ютерна техніка» (2016)
Новікова С. Ю.
Інформатика
В посібнику даються методичні рекомендації до вивчення навчального матеріалу, матриці опорних конспектів і форми звітів з практичних робіт. ...

Free

Інформатика 6 клас (2014)
Гуржій А. М. , В. В. Лапінський, Л. А. Карташова, В. Д. Руденко
Інформатика
Інформатика: підручник для 6 класу загальноосвітніх навчальних закладів з поглибленим вивченням предметів природничо-математичного циклу / – К.: Педагогічна думка, 2014. – ххх с. іл., таблПідручник призначений для навчання інформатики у 6-му класі загальноосвітніх навчальних закладів з п...
"Небаченої величі і краси храм, який не мав рівних у світі" (2016)
Черемісова О. А.
Українська література
Учні вивчають роман П. Загребельного «Диво», визначають оригінальність композиції твору та досліджують Образ Софії Київської. Враховуючи індивідуальні особливості учнів, слід розподілити учасників проекту на групи: літературознавці, історики, мистецтвознавці та художники. На основі ...

Останні надходження

Free

Готельний бізнес: теорія та практика (2012)
Марта Мальська, Ігор Пандяк
Вища освіта
У підручнику систематизовано виклад організаційних, управлінських та технологічних засад вивчення готельної сфери як навчальної дисципліни теоретико-методологічного та прикладного спрямування. Послідовно розкрито питання еволюції сфери гостинності, проаналізовано проблему типології та класифікації г...

Free

Дитяча психологія. Навчальний посібник (2012)
Дуткевич Т.В.
Психологія
У навчальному посібнику розглянуто принципи, методи, основні поняття дитячої психології; розкрито закономірності психічного розвитку дитини від народження до юнацького віку, аналізуються психологічні особливості спілкування, діяльності, пізнавальних та емоційно-вольових процесів, а також особистості...

Free

Рідна мова (2010)
Іван Огієнко (Митрополит Іларіон)
Українська мова
«Поки живе мова, житиме й народ, як національність; не стане мови – не стане й національності: вона геть розпорошиться поміж дужчих народів...» Ці слова великого українця Івана Огієнка найточніше відтворюють найголовнішу змістову домінанту цього видання. Мовознавчі твори автор...

Free

Наша літературна мова (2011)
Іван Огієнко (Митрополит Іларіон)
Українська мова
Відібрані до цієї книги мовознавчі праці великого українця є логічним продовженням попереднього видання серії «Запізніле вороття» – «Рідна мова», що побачило світ 2010 року. її основу склали твори, написані на чужині й досі не друковані в Україні. Найголовнішу зміс...

Free

Історія української літературної мови (2004)
Іван Огієнко (Митрополит Іларіон)
Українська мова
Це одна з етапних праць ученого, яка за радянських часів вважалася особливо крамольною. В історичному розрізі, доступно і переконливо автор показав усьому світові той воістину тернистий шлях, яким пройшла українська мова в умовах століть заборон, утисків і обмежень, дослідив феномен незнищенності її...