Web-бібліотека

WEB-бібліотека містить добірку матеріалів із відкритих джерел у вільному доступі та автентичні авторські розробки з оплатою за користування. Унікальність WEB-бібліотеки полягає в можливості для всіх викладачів безкоштовно публікувати власні напрацювання та отримувати плату за їх використання. Запрошуємо всіх освітян приєднатися до нас! Передавайте ваші роботи (розробки до занять, презентації, роздатковий матеріал тощо) до нашої бази, наші фахівці допоможуть у їх оформленні і вони стануть необхідним і корисним надбанням освіти України!
На головну

Підкатегорії

Книжки категорії

Free

Природознавство і Біологія. Навчальні програми для загальноосвітніх навчальних закладів (5-9 класи) (2013)
МОНУ, Видавничий дім «Освіта»
Навчальні програми для ЗНЗ
Укладено відповідно до Державного стандарту базової і повної середньої освіти, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 23 листопада 2011 р. №1392 «Про затвердження Державного стандарту базової і повної середньої освіти». Затверджено Міністерством освіти і науки, молоді та спорту Укра...

Free

«Українська (рідна) мова». Навчальна програма для шкіл з українською мовою навчання (зі змінами, внесеними у 2015 році для 8-9 класів) (5-12 класи) (2015)
МОНУ
Навчальні програми для ЗНЗ
Програму з української (рідної) мови для шкіл з українською мовою навчання розроблено на основі Закону України «Про загальну середню освіту» і Державного стандарту базової і повної середньої освіти. В ній ураховано державний статус української мови, її суспільні функції, взято до уваги специфіку нав...

Free

Українська література. Навчальна програма для загальноосвітніх навчальних закладів (зі змінами, внесеними у 2015 році) (5-9 класи) (2015)
МОНУ
Навчальні програми для ЗНЗ
Програма з української літератури для 5-9 класів загальноосвітніх навчальних закладів розроблена відповідно до Державного стандарту базової і повної загальної середньої освіти, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 23.11.2011 р. № 1392. У ньому мету освітньої галузі «Мови і літерат...

Free

Російська мова. Навчальна програма для загальноосвітніх навчальних закладів з українською мовою навчання (початок вивчення з 5 класу) (5-9 класи) (2015)
МОНУ
Навчальні програми для ЗНЗ
Программа представляет курс русского языка в общеобразовательных учебных заведениях с украинским языком обучения, который вводится в 5 классе. В программе учтены современные подходы к изучению языков национальных меньшинств, заложенные в Государственном стандарте базового и полного среднего образова...

Free

Російська мова. Навчальна програма для загальноосвітніх навчальних закладів з українською мовою навчання (5-9 класи) (2015)
МОНУ
Навчальні програми для ЗНЗ
Настоящая программа разработана для курса русского языка, который изучается в 5-9 классах общеобразовательных учебных заведений с украинским языком обучения и является логическим продолжением программы для начальной школы...

Free

Зарубіжна література. Навчальна програма для загальноосвітніх навчальних закладів (2012 р. зі змінами 2015 р.) (5-9 класи) (2015)
МОНУ
Навчальні програми для ЗНЗ
Програму розроблено згідно Державного стандарту базової і повної загальної середньої освіти (Постанова Кабінету Міністрів України від 23.11.2011р. №1392) із урахуванням Державного стандарту початкової загальної освіти (Постанова Кабінету Міністрів України від 20.04.2011р. №462). Головна мета вив...

Free

Українська література. Навчальна програма для загальноосвітніх навчальних закладів з українською мовою та мовами навчання національних меншин (5-9 класи) (2015)
МОНУ
Навчальні програми для ЗНЗ
Програма з української літератури для 5−9 класів загальноосвітніх навчальних закладів відповідає Державному стандарту базової і повної загальної середньої освіти, затвердженому Постановою Кабінету Міністрів України від 23.11.2011 р. № 1392. У ньому мету освітньої галузі «Мови і літератури» сформульо...

Free

Іноземні мови. Навчальна програма для загальноосвітніх навчальних закладів (5-9 класи) (2015)
МОНУ
Навчальні програми для ЗНЗ
Головна мета навчання іноземної мови у загальноосвітніх навчальних закладах полягає у формуванні в учнів комунікативної компетенції, базою для якої є комунікативні уміння, сформовані на основі мовних знань і навичок. Розвиток комунікативної компетенції залежить від соціокультурних і соціолінгвістичн...

Free

Мистецтво. Навчальна програма для загальноосвітніх навчальних закладів (5-9 класи) (2015)
МОНУ
Навчальні програми для ЗНЗ
Визначення мети навчання мистецтва в основній школі зумовлене основними функціями мистецтва: естетичною, навчально-пізнавальною, духовно-виховною, комунікативною, емоційно-терапевтичною. Програма розроблена відповідно до Державного стандарту базової і повної загальної середньої освіти. Вона ґрунтуєт...

Free

Математика. Навчальна програма для загальноосвітніх навчальних закладів (5-9 класи) (2015)
МОНУ
Навчальні програми для ЗНЗ
Курс математики основної школи логічно продовжує реалізацію завдань математичної освіти учнів, розпочату в початкових класах, розширюючи і доповнюючи ці завдання відповідно до вікових і пізнавальних можливостей школярів...

Free

Інформатика. Навчальна програма для загальноосвітніх навчальних закладів (5-9 класи) (2015)
МОНУ
Навчальні програми для ЗНЗ
Програма «Інформатика» для 5-9 класів спрямована на реалізацію мети та завдань інформаційно-технологічного компонента освітньої галузі «Технології», визначених у Державному стандарті базової і повної загальної середньої освіти...

Free

Природознавство. Навчальна програма для загальноосвітніх навчальних закладів (5 клас) (2015)
Гільберг Т. Г., Крячко І. П., Сак Т. В., Бєскова Н. В., Фіцайло С. С.
Навчальні програми для ЗНЗ
Предмет «Природознавство» в 5 класі продовжує курс природознавства початкової школи. Передбачається, що здобуття нових знань, а також узагальнення, розширення і поглиблення природничих знань, умінь і навичок, набутих у початковій школі, забезпечать достатню основу для вивчення біології, хімії, геог...

Free

Основи здоров'я. Навчальна програма для загальноосвітніх навчальних закладів (5-9 класи) (2015)
МОНУ
Навчальні програми для ЗНЗ
Інтегрований предмет «Основи здоров’я» передбачає розвиток здоров'язбережувальної компетентності шляхом набуття учнями навичок збереження, зміцнення, використання здоров'я та дбайливого ставлення до нього...

Free

Трудове навчання. Навчальна програма для загальноосвітніх навчальних закладів (5-9 класи) (2015)
МОНУ
Навчальні програми для ЗНЗ
Головною метою трудового навчання є формування технологічно освіченої особистості, підготовленої до самостійного життя і активної перетворювальної діяльності в умовах сучасного високотехнологічного, інформаційного суспільства для реалізації творчого потенціалу учнів. Зміст предмета має чітко вираже...

Free

Технічна творчість. Навчальна програма для загальноосвітніх навчальних закладів (5-9 класи) (2015)
МОНУ
Навчальні програми для ЗНЗ

Free

Історія України. 9 клас. Навчальна програма (2017)
МОНУ
Навчальні програми для ЗНЗ
Навчальна програма (52 години) буде чинною у 2017/2018 навчальному році ...

Free

Історія України. 9 клас. Навчальна програма (поглиблене вивчення) (2017)
МОНУ
Навчальні програми для ЗНЗ
Навчальна програма (104 години) буде чинною у 2017/2018 навчальному році...

Free

Всесвітня історія. 9 клас. Навчальна програма (2017)
МОНУ
Навчальні програми для ЗНЗ
Навчальна програма (35 годин) буде чинною у 2017/2018 навчальному році...

Free

Всесвітня історія. 9 клас. Навчальна програма (поглиблене вивчення) (2017)
МОНУ
Навчальні програми для ЗНЗ
Навчальна програма (поглиблене вивчення, 70 годин) буде чинною у 2017/2018 навчальному році...

Free

Українська мова зі змінами 2016 року. 9 клас (2016)
Г.Т.Шелехова, М.І.Пентилюк, В.І.Новосьолова, Т.Д.Гнаткович, Н.Б.Коржова, К.В.Таранік-Ткачук
Навчальні програми для ЗНЗ